Sertifikalarımız
Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Certificate of Registration

Kaynaklarımızı en verimli ve etkin biçimde kullanarak sektöre özgü kalite yönetim sistemleri kurulmasını ve yaşayan bir yönetim biçimi olarak benimsenmesini sağlamaktır.

Şirketimiz tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemine uyar ve etkin bir biçimde kullanır.

Tüm departmanlarımız sürekli iyileştirme ilkesi gereğince hizmet vererek sinerji ve koordinasyon sağlamayı hedeflemektedir.

Gül Ecza Deposu olarak müşteri odaklı, topluma ve çevreye duyarlı, sürekli gelişmeye açık bir bakış açısı ile dünya standartlarına uygun, kaliteli hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz.