Uyum ( Compliance )

UYUM ( COMPLIANCE )

Gül Ecza Deposu, faaliyetlerini, oluşturmuş olduğu Etik Prensipler Prosedürü’nde düzenlenen Etik İlkeleri de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydı ile, Gül Ecza Yönetimi tarafından hazırlanan kurumsal prosedürler çerçevesinde yürütür. Gül Ecza Deposu Etik İlkeleri, Şirket içi ilişkilerin ve tüm çalışanların; müşteriler, tedarikçiler ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, rekabetin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütünüdür.

Etik İlkeleri’nin nihai amacı; topluma karşı sorumlu bir kurum olarak, iş etiği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak üzere davranış kurallarımızı yazılı hale getirmek, çalışanlarımız ve paydaşlarımızın farkındalığını arttırmaktır. Bu doğrultuda; Gül Ecza Deposu çalışanları ve Şirket adına temsilen hareket edenlere, görevlerini yerine getirirken verecekleri kararlar ve gösterecekleri davranışlarda yasalara ve iş etiğine uygun hareket edilmesi konusunda yol gösterici olunması amaçlanmıştır.

Gül Ecza Deposu Etik İlkeleri de dahil olmak üzere Gül Ecza Deposu’nun kurumsal prosedürlerine Gül Ecza Deposu çalışanları “Personel Girişi” sekmesinden, Gül Ecza Deposu’nun iş ilişkisi içinde bulunduğu kurum ve kuruluşlar ise “Firma Girişi” sekmesinden erişebilirler.

Gül Ecza Deposu Etik İlkeleri hakkında hem Şirket içi hem Şirket dışı tüm usulsüzlüklerin, uyumsuzlukların veya ihlallerin bildirilmesi için irtibat noktaları Gül Ecza Deposu Uyum Görevlileridir. Şirket ilgili iletişimin kurulacağı ve ihbarların yapılacağı Uyum İhbar Hattı compliance@gulecza.com.tr e-mail adresidir.

Gül Ecza Deposu çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri ve ilgili 3. kişiler tarafından Uyum İhbar hattına her zaman kolaylıkla ulaşılabilir. Uyum İhbar Hattı, mevcut veya muhtemel usulsüzlük bildirimine imkân veren 7/24 destek sistemine sahiptir.